NBCC avd. Hamar og omegn ble stiftet i september 1977. Vi er en lokalavdeling av Norsk Bobil og Caravan Club, og våre medlemmer bor i hovedsak i kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Som medlem kan du imidlertid selv velge lokalavdeling, hvilket medfører at vi har en del medlemmer som bor utenfor vårt lokalområde. Noen som bor innenfor vår nedslagsfelt, har likeledes valgt å være medlem i andre lokalavdelinger.

Her er en meget kort historikk

Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet i september 1977, under et møte i Gildehallen i Hamar Bryggeri. Gjennom landsmøtevedtak i 2014, ble navnet endret til Norsk Bobil og Caravan Club, avd. Hamar og omegn.

I dag (våren 2016) er avdelingen en svært oppegående avdeling med rundt 350 medlemsfamilier, stor aktivitet og fortsatt høyt profilert som en av de mest aktive avdelingene innen Norsk Bobil og Caravan Club.

Avdelingen prioriterer arbeidet med:

  • trafikksikkerhet,
    herunder øvelse og opplæring i kjøring med campingvogn og bobil, tekniske kontroller og rådgivning, brannøvelser og brannsikkerhet, m.v.
  • informasjon og medlemstilbud
  • gode og hyggelige arrangementer og medlemsaktiviteter
  • god kommunikasjon med andre avdelinger og organisasjoner

Avdelingen har gjennom store deler av historien hatt god representasjon i NBCCs sentrale organer.

Torgeir Strømmen var president i NBCC i nær innpå 20 år.  Anstein Sørum har vært medlem av Landsstyret, han leder for Trafikksikkerhets- og Sportskomiteen både sentralt. Han har også vært regionleder.  I perioder har også Rolv Bråthen vært avdelingens representant i sentrale komiteer og organer. Han har hatt flere perioder i landsstyret, vært medlem av sentrale komiteer, har vært regionleder, og er for tiden sekretær i Region 10.

Åttitallet var avdelingen svært aktiv de første årene, og hadde bl.a. viktige økonomiske aktiviteter som gjorde at vi egentlig alltid har hatt en romslig økonomi.  Utover på slutten av åttitallet, og begynnelsen av nitti-tallet, var aktiviteten noe lavere, men dog på et akseptabelt nivå.

Nittitallet startet litt forsiktig, men i andre halvdel startet vi opp med Messecamping i forbindelse med den store Caravan- og fritidsutstillingen i Vikingskipet.  Dette pågikk i åtte år fra og med 1996, og ble en viktig vitamininnsprøytning for oss.  Både organisatorisk, økonomisk og omdømmemessig, var dette viktig for oss.

Vi hadde i tillegg store og viktige aktiviteter rundt på campingplasser, med medlemsverving og oppsøkende virksomhet.

Totusentallet har vært meget bra så langt.  Etter 8 år flyttet caravanutstillingen til Lillestrøm, og avd. Romerike overtok vår rolle.  Men ivrige tillitsvalgte startet opp med nye tiltak, som f.eks. sommertreffet på Skurven på Helgøya, høsttreff, og viktige trafikksikkerhetstiltak.

I 2016 må vi si at avdelingen fortsatt er en av de avdelinger i NBCC som det fortsatt sees hen imot som en meget oppegående og aktiv avdeling.