Vi passerte 40 år!

Vi passerte 40 år!

Publisert av Ronny Pedersen den 08.08.23.

NBCC avd. Hamar og omegn benyttet årets julebord til å feire at vi nå har passert 40 år.

Avdelingen ble stiftet på et møte i Gildehallen på Hamar Bryggeri den 28. september 1977, og har stort sett vært en foregangsavdeling med stor aktivitet og god økonomi i alle disse 40 åra.

82 medlemmer og inviterte med NBCCs presidentpar - Inger og Bjørn R. Johansen i spissen, fikk en meget hyggelig feiring på Veldrom i Ringsaker.  God mat, god musikk ved "Bære Kåre", og dans inn i de små timer.  Hele 15 vogner og bobiler hadde tatt oppstilling utenfor lokalet.  Dermed varte feiringa til etter felles-frokosten på søndag.

Avdelingens første formann (ja, det het faktisk "formann" den gangen!), Rolv Bråthen, gav en meget kort vandring gjennom avdelingens historie, hvor det har vært flere høydepunkter.  Ett av disse, er at Torgeir Strømmen har vært i organisasjonens ledelse som visepresident og president i 20 år.  Han satt også 6 år i FICC Council, og er æresmedlem i FICC og i NBCC.  Han høstet velfortjent applaus.

Hyggelige hilsener kom det fra NBCC sentralt, og fra Region 10, samt fra avdelingene Øvre Romerike, Lillehammer og omegn, Solør, Hadeland og Ringerike, Askim og omegn og fra Nord Østerdal.

Det hele toppet seg ved at styret utnevnte Grethe Enger og Anstein Sørum til æresmedlemmer i avd. Hamar og omegn.  Dette skjedde til stor applaus fra de frammøtte.

Alt i alt en meget hyggelig og verdi feiring, ledet av toastmaster Inge Gabrielsen fra avd. Askim og omegn.