Ildsjeler får Ludvigprisen

Ildsjeler får Ludvigprisen

Publisert av Ronny Pedersen den 08.08.23.

To ildsjeler i Norsk Caravan Club (NCC) avdeling Hamar og omegn får Ludvigprisen for 2011.

Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg har vedtatt at Ludvigprisen for 2011 tildeles Norsk Caravan Club (NCC), avdeling Hamar og omegn v/ leder Anstein Sørum og leder av trafikksikkerhetskomiteen Ronny Pedersen.

I juryens begrunnelse heter det at ildsjelene i Norsk Caravan Club (NCC), avdeling Hamar og omegn legger ned en betydelig, frivillig innsats for å øke sikkerheten hos sine medlemmer i NCC i Hedmark.

Kjøreopplæring

 Aktivitetene er knyttet til kjøring med campingvogn og bobil. Begge har hatt vervene i flere år, Ronny Pedersen tross at han er bare 30 år. Begge har fått NCC sitt hedersmerke Edle drag i bronse for sin lange innsats, opplyser Marit Nyhuus i Statens vegvesen.

 Norsk Caravan Club (NCC), avdeling Hamar og omegn har lokalt 468 medlemsfamilier, på landsbasis 25.000 medlemsfamilier.

 Aktiviteter på klubbnivå er campingvogn- og bobilkontroll der kontroll av bremser, lys og påløps brems samt sjekk av gassanlegg er sentralt. Dette utføres i samarbeid med autorisert verksted eller på Husum. Kontrollene er åpen også for ikke-medlemmer.

Medlemsaktiviteter

 På regionnivå arrangeres hvert år en helg i Vikingskipet med trafikksikkerhet son hovedtema, glattkjøring og sikring av last.

 Det er også laget undervisningsopplegg for kjøring med campingvogn der førerkortreglene er sentrale.

 Caravanfolket har mye fokus på vognas vekt, last og hva bilen har lov å dra. Det blir medlemmene gjort oppmerksom på gjennom møter og kurs og gjennom medlemsinformasjon i klubbens infokanaler.

 Anstein Sørum har tatt på seg vervet som leder av trafikksikkerhetskomiteen i NCC sentralt. Der jobbes det for trafikksikkerhet og utdanning av instruktører i alle 61 avdelinger i Norge.

 - All jobbing for NCC er frivillig og ubetalt. Anstein Sørum og Ronny Pedersen gjør en stor innsats for å bedre trafikksikkerheten hos en gruppe trafikanter som tar stor plass i trafikken med kjøretøy som det kreves spesiell kompetanse for å kjøre, sier Nyhuus.