Godt årsmøte 2017

Godt årsmøte 2017

Publisert av Ronny Pedersen den 08.08.23.

Årsmøtet i NBCC avd. Hamar og omegn ble avholdt tirsdag 14.2.17 i Brumunddal.  I alt 34 personer møtte opp til møtet, - noe styret er godt fornøyd med.

Årsmøtedokumentene finner du i en annen artikkel her på sidene.

Møtet ble effektivt ledet av Torgeir Strømmen, og både årsberetninger, regnskap, inkomne forslag og budsjettforslag ble godkjent uten merknader.

Anstein Sørum ble gjenvalgt som leder for en ny to-årsperiode, mens Liv Eiklid skiftet posisjon fra sekretær til kasserer.  Som ny sekretær ble valgt Inger Sæter.

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte finner du her:
09 Valgkomiteens innstilling.pdf

Stein Ola Vestlund ble leder av valgkomiteen, Grethe Enger fortsetter som leder av Ridderkollegiet, mens Ulf Stensrud fortsetter som varamedlem til valgkomiteen.

Årsmøte vedtok å opprette en gruppe av NBCC Ung i avdelingen. Denne er særlig myntet på aldersgruppen 18 til 25 år, men åpner for at personer opp til 30 år ivaretas.  Vil du høre mer om dette, så ta kontakt med Anstein!

Her er noen glimt fra møtet: