Fint bowling-treff

Fint bowling-treff

Publisert av Ronny Pedersen den 08.08.23.

Nok en gang kunne Hamar-avdelingen av NBCC invitere sine medlemmer til en gratis aften på Bowling1 i Hamar.  41 personer, hvorav hele 9 barn, møtte opp, til det som skulle bli en svært trivelig ettermidddag.

Anstein startet med en del medlemssaker, hvor blant annet følgende stod på agendaen:

  • Avdelingens aktiviteter, økonomi og tilstand
  • Organisasjonsendringene i NBCC, og det forestående ekstraordinære landsmøtet
  • De politiske sakene som er håndtert av NBCC dette året
  • Årets treff og aktiviteter
  • Neste års planer
  • Og helt til slutt: Hva er det egentlig medlemmene ønsker at vi skal holde på med?

Det siste punktet viste (som nesten alltid) at medlemmene som møter opp, er fornøyd med både hyppigheten og variasjonen i aktiviteter i avdelingen.  Det framkom ingen ønsker om vesentlige endringer.  Snarere ble styret berømmet for det som foregår!

Etter hvert gikk vi over til bowlingspill, og alle som ønsket det fikk spille to omganger.

Stor iver - og kanskje ikke fullt så stor ferdighet - men med iver og innlevelse på høyt nivå.

Etter ferdig spill, ble det gratis pizza med drikke på bakgrommet.  Alle var enige om at dette er en svært hyggelig høst-tradisjon, - en tradisjon som er fin for hele familien.

Nedenfor kan du se noen glimt fra arrangementet.

(Foto: Anstein og Rolv)