Årsmøtet 2018 avviklet

Årsmøtet 2018 avviklet

Publisert av Ronny Pedersen den 08.08.23.

Tirsdag 6. februar 2018 møttes 29 medlemmer til årets årsmøte.  Dette ble som vanlig avholdt i Folkets Hus i Brumunddal, - et lokale som passer helt utmerket til formålet.

Anstein Sørum (leder) ønsket velkommen, og forsamlingen foretok godkjennelse av innkalling og dagsorden, før Torgeir Strømmen ble valgt til møteleder og Inger Sæther ble valgt til møtesekretær.

Avdelingen markerte i 2017 sitt 40-års-jubileum.  Dette ble gjort ved to anledninger: Nemlig i forbindelse med Ænslestreffet på Skurven, og i forbindelse med jubileums-julebordet på Veldrom i november.  Jubileet medførte at 2017 økonomisk sett gikk underskudd, - men dette var på forhånd godkjent av forrige årsmøte.

Året har også medført at NBCC Ung i Hamar-avdelingen så vidt har begynt å rører på seg.  De unge medlemmene har bidratt godt ved ved flere arrangementer!  Flott tiltak.

Årsbertning og regnskap ble godkjent uten merknader.  Det samme gjaldt for forslaget til budsjett.

Ved posten valg, ble det opplyst at Eva Irene Hovde og Trond Magne Odden begge ønsket å bli løst fra sine verv. Som nye ble Simen Petersen og Rolf Rysgård innvalgt.
Ronny Pedersen, Inger Sæther og Trond Arne Rognlien ble alle gjenvalgt i sine verv.
Det samme skjedde med Torgeir Strømmen og Jorun Skybak som vararepr til styret.

 Avdelingen ser fram til nok et aktivt år, med medlemsmøter, Ænslestreff og Tematreff, før høsten kommer med julebord.

 Styret takket for innsatsen til de som nå har valgt å gå ut av styret.  Takk til medlemmene som deltok på møtet. Møtet ble avsluttet med en bevertning.