Oppmøterekord på medlemsmøtet på Bowling 1 Hamar

Oppmøterekord på medlemsmøtet på Bowling 1 Hamar

Publisert av Ronny Pedersen den 08.08.23.

Anstein ønsket velkommen, og kunne fortelle at det var ny rekord i oppmøte og at det var hyggelig at så mange kunne komme. Totalt 62 medlemmer, 52 voksne og 10 barn møtte opp.

Anstein informerte litt om hva avdelingen har holdt på med hittil i år, og minnet om dato for årsmøte.

Det ble diskutert merke og øvelseskjøring på Vikingskipet hvor det er fortsatt liten interesse og oppmøte, og om man kanskje skal avvikle dette tilbudet, eventuelt hva vi kan gjøre anderledes.

Det ble oppfordret til å melde seg på årets julebord.

Møtet ble avsluttet med to runder bowling, pizza og brus.

Inger Sæther/ S
referent.